Najbardziej powszechne prawo agrotechniczne głosi, że wielkość plonów roślin zależy od składnika pokarmowego występującego w  glebie w najmniejszej ilości. 

Szeroka i zróżnicowana oferta nawozów umożliwia rolnikom sprostanie wymogom tej zasady. Stosowanie oferowanych przez nas nawozów korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i  wykorzystanie zasobów mineralnych i wody przez rośliny, dając tym samym lepszą efektywność przyrodniczą i  ekonomiczną nawożenia.

CAN 27%N

Fosforan amonu 12-52

Fosforan amonu 18-46

Mocznik 46%N

NPK ( Ca,S ) 7-13-20

( +6,3+8 ) 

NPK 8-20-30

Saletra amonowa 34%N

Siarczan potasu K2SO4

Siarczan Magnezu Extra

Siarczan magnezu siedmiowodny MgSO4 7H2O 

Siarczan Magnezu Granulowany

Projekt i Wykonanie: Wysocki Wsparcie IT