MOCZNIK N 46

STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

PFC 1(C)(I)(a)(i)

MOCZNIK N 46

Deklarowana zawartość składników pokarmowych:

Azot (N) całkowity % (m/m)

46,00

Azot (N) w formie mocznikowej, % (m/m)

46,00

Biuret, % (m/m)

max. 1,2

Granulometria: granule o wymiarach 2-5 mm, % (m/m)

min. 95

Kategoria materiałów składowych: CMC 1- pierwotne surowce i mieszaniny

Składniki: mocznik (CAS nr 57-13-6)

PRZEZNACZENIE NAWOZU

Mocznik jest nawozem sztucznym przeznaczonym do nawożenia wszystkich roślin uprawowych wymagających nawożenia azotem. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby. Charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością i jest szybko przyswajalny przez rośliny. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚĆI

Nawóz może być szkodliwy w przypadku połknięcia. W razie tego wypadku należy pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć oczy dużą ilością wody. Przy długotrwałych pracach manualnych z nawozem należy używać rękawic ochronnych, a w przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu. 

MAGAZYNOWANIE

W zamkniętych, dobrze wentylowanych magazynach chroniących produkt przed opadami atmosferycznymi. Podczas przechowywania produktu luzem nie należy mieszać mocznika z innymi rodzajami nawozów. Przechowywać z dala od źródeł ciepła lub ognia, materiałów łatwopalnych i chemikaliów. Przechowywać i transportować w temperaturze od 0°C do +30°C

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA w kg/ha*

zboża

rzepak

kukurydza

burak cukrowy

warzywa

sady owocowe

150-400

150-400

150-400

150-400

150-200

jesień: 80-90

wiosna: 100-140

dokładne dawki nawozu należy ustalić na podstawie potrzeb pokarmowych roślin, kategorii agronomicznej gleby i zawartości składników

pokarmowych w glebie. Nawóz przeznaczony do stosowania wiosną lub jesienią, przedsiewnie lub pogłównie w zależności od obranej technologii uprawy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza.W zależności od miejscowych warunków należy

wprowadzić odpowiednie środki zaradcze. Producent wprowadził środki zaradcze w postaci zastosowania inhibitora ureazy. 

PRODUCENT:

Agrochemia sp. z o.o.

ul. Zajezierze 9b, 82-400 Sztum

tel. +48 727 477 466

MASA NETTO: 500KG

Projekt i Wykonanie: Wysocki Wsparcie IT