SIARCZAN MAGNEZU EXTRA

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

TYP PFC 1(C)(I)(A)(ii)

SIARCZAN MAGNEZU EXTRA

Deklarowana zawartość składników pokarmowych:

Tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)

26,00

Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

25,00

Tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

52,00

Granulometria: 99% produktu ma postać granul o wymiarach 1,0-5,0 mm

Kategoria materiałów składowych: CMC 1- pierwotne surowce i mieszaniny

Składniki: siarczan magnezu (CAS nr 10034-99-8)

PRZEZNACZENIE NAWOZU

Siarczan magnezu extra jest nawozem sztucznym przeznaczonym do nawożenia wszystkich roślin uprawowych wymagających nawożenia siarką i magnezem. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby. Charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością i jest szybko przyswajalny przez rośliny. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nawóz może być szkodliwy w przypadku połknięcia. W razie tego wypadku należy pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć oczy dużą ilością wody. Przy długotrwałych pracach manualnych z nawozem należy używać rękawic ochronnych, a w przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu. 

MAGAZYNOWANIE

Nawóz należy przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w suchych budynkach magazynowych, chroniąc przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Przechowywać z dala od ciepła lub ognia, chemikaliów i materiałów łatwopalnych.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA- DAWKI w kg/ha*

zboża ozime i jare

rzepak

kukurydza

burak cukrowy

ziemniaki

warzywa

100-150

100-200

200-300

300-400

100-150

100-250

*dawki nawozu należy ustalić na podstawie potrzeb pokarmowych roślin, kategorii agronomicznej gleby i zawartości składników pokarmowych w glebie. Nawóz przeznaczony do stosowania wiosną lub jesienią, przedsiewnie lub pogłównie w zależności od obranej technologii uprawy.

PRODUCENT:

Agrochemia sp. z o.o.

ul. Zajezierze 9b, 82-400 Sztum

tel. +48 727 477 466

MASA NETTO: 500KG

Projekt i Wykonanie: Wysocki Wsparcie IT