DAP 18-46  

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

TYP NAWOZU: PFC 1(C)(I)(A)(ii)

DAP 18-46  

Deklarowana zawartość składników pokarmowych:

Azot (N) całkowity % (m/m)

18,00

Azot (N) w formie amonowej % (m/m)

18,00

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

43,00

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

46,00

Tritelenk siarki (SO3) całkowity % (m/m)

6,25

Granulometria: 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm

Kategoria materiałów składowych: CMC 1- pierwotne surowce i mieszaniny

Składniki: Fosforan dwuamonowy (CAS 7783-28-0), Siarczan amonu (CAS 7783-20-2), Wodorortofosforan magnezu (CAS 7757-86-0), Diwodoroortofosforan amonu (CAS 7722-76-1)

PRZEZNACZENIE NAWOZU

DAP18-46 jest nawozem sztucznym przeznaczonym do nawożenia przedsiewnego. Zaleca się mieszanie go z glebą na głębokość ok. 15 cm. Stosować pod wszystkie rośliny uprawowe wymagające nawożenia fosforanem.  Nawóz nadaje się na wszystkie gleby. Charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością i jest szybko przyswajalny przez rośliny.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nawóz może być szkodliwy w przypadku połknięcia. W razie tego wypadku należy pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć oczy dużą ilością wody. Przy długotrwałych pracach manualnych z nawozem należy używać rękawic ochronnych, a w przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu.

MAGAZYNOWANIE

Nawóz należy przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w suchych budynkach magazynowych, chroniąc przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Przechowywać z dala od ciepła lub ognia, chemikaliów i materiałów łatwopalnych.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA- DAWKI w kg/ha*

zboża

rzepak

kukurydza

100-200

100-200

100-200

*dawki nawozu należy ustalić na podstawie potrzeb pokarmowych roślin, kategorii agronomicznej gleby i zawartości składników pokarmowych w glebie. Nawóz przeznaczony do stosowania wiosną lub jesienią, przedsiewnie lub pogłównie w zależności od obranej technologii uprawy.

PRODUCENT:

Agrochemia sp. z o.o.

ul. Zajezierze 9b, 82-400 Sztum

tel. +48 727 477 466

MASA NETTO: 500KG

Projekt i Wykonanie: Wysocki Wsparcie IT