AGROCAN N27

PROSTY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

TYP NAWOZU: PFC 1(C)(I)(a)(i)

AGROCAN N27

Deklarowana zawartość składników pokarmowych:

Azot (N) całkowity % (m/m)

27,00

Azot (N) w formie azotanowej, % (m/m)

13,50

Azot (N) w formie amonowej, % (m/m)

13,50

Tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)

4,50

Tlenek wapnia (CaO) całkowity, % (m/m)

7,00

Granulometria: 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,0 mm

Kategoria materiałów składowych: CMC 1- pierwotne surowce i mieszaniny

Składniki: Azotan amonu (nr CAS 6484-52-2)  Dolomit ( CAS 16389-88-1 )

PRZEZNACZENIE NAWOZU

Nawóz Saletrzak 27% N jest nawozem uniwersalnym skład jego powoduje ze jest szczególnie polecany pod zboża zarówno jare jak i ozime oraz rzepak. Może być również zastosowany pod ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe. Skład nawozu całkowicie pokrywa zapotrzebowanie zbóż ozimych i rzepaku, jedynie w okresie wisennym pogłównie stosuje sie dawki azotu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nawóz może być szkodliwy w przypadku połknięcia. W razie tego wypadku należy pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku

dostania się nawozu do oczu, przemyć oczy dużą ilością wody. Przy długotrwałych pracach manualnych z nawozem należy używać rękawic ochronnych, a w przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu. 

MAGAZYNOWANIE

Nawóz należy przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w suchych budynkach magazynowych, chroniąc przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Przechowywać z dala od ciepła lub ognia, chemikaliów i materiałów łatwopalnych.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA- DAWKI w kg/ha*

pszenica ozima

pszenica jara

jęczmień jary

rzepak ozimy

burak cukrowy

ziemniak

użytki zielone na glebach mineralnych

330-520

300-520

150-410

520-700

300-630

370-630

300-550

*dawki nawozu należy ustalić na podstawie potrzeb pokarmowych roślin, kategorii agronomicznej gleby i zawartości składników pokarmowych w glebie. Nawóz przeznaczony do stosowania wiosną lub jesienią, przedsiewnie lub pogłównie w zależności od obranej technologii uprawy.

PRODUCENT:

Agrochemia sp. z o.o.

ul. Zajezierze 9b, 82-400 Sztum

tel. +48 727 477 466

MASA NETTO: 500KG

Projekt i Wykonanie: Wysocki Wsparcie IT