Siarczan potasu SOP K2SO4 

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

TYP NAWOZU: PFC 1(C)(I)(A)(ii)

Siarczan potasu SOP K2SO4

Deklarowana zawartość składników pokarmowych:

Tlenek potasu (K2O) całkowity, % (m/m)

50,00

Tlenek potasu (K2O) rozpuzsczalny w wodzie, % (m/m)

50,00

Tritlenek siarki (SO3) całkowity, % (m/m)

45,00

Tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

45,00

Granulometria: 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-10,0 mm

Kategoria materiałów składowych: CMC 1- pierwotne surowce i mieszaniny

Składniki: Siarczan potasu (CAS 7778-80-5)

PRZEZNACZENIE NAWOZU

SOP granulowany stosowany jest zarówno do nawożenia podstawowego, jak i pogłównego. Stosuje się go przede wszystkim dla uniknięcia strat na stanowiskach zagrożonych wypłukiwaniem w okresie wiosennym. Z powodu wysokiej zawartości siarki stosowany jest na stanowiskach ubogich w siarkę oraz w uprawach wykazujących wysokie zapotrzebowanie na siarkę.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nawóz może być szkodliwy w przypadku połknięcia. W razie tego wypadku należy pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć oczy dużą ilością wody. Przy długotrwałych pracach manualnych z nawozem należy używać rękawic ochronnych, a w przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu. 

MAGAZYNOWANIE

Nawóz należy przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w suchych budynkach magazynowych, chroniąc przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Przechowywać z dala od ciepła lub ognia, chemikaliów i materiałów łatwopalnych.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA w kg/ha*

zboża

rzepak

kukurydza

200-300

200-300

200-300

*dawki nawozu należy ustalić na podstawie potrzeb pokarmowych roślin, kategorii agronomicznej gleby i zawartości składników

pokarmowych w glebie. Nawóz przeznaczony do stosowania wiosną lub jesienią, przedsiewnie lub pogłównie w zależności od obranej technologii uprawy.

PRODUCENT:

Agrochemia sp. z o.o.

ul. Zajezierze 9b, 82-400 Sztum

tel. +48 727 477 466

MASA NETTO: 500KG

Projekt i Wykonanie: Wysocki Wsparcie IT