MOCZNIK N 46 OTOCZKOWANY INHIBITOREM UREAZY NBPT

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

TYP NAWOZU: PFC 1(C)(I)(A)(ii)

NPK (S) 8-20-30 (3)

Deklarowana zawartość składników pokarmowych:

Azot (N) całkowity % (m/m)

8,00

Azot (N) w formie amonowej, % (m/m)

8,00

Pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)

20,00

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

18,00

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu, % (m/m)

20,00

Tlenek potasu (K2O) rozpuzsczalny w wodzie, % (m/m)

30,00

Tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

7,50

Granulometria: 99% produktu ma postać granul o wymiarach 1,0-5,0 mm


Kategoria materiałów składowych: CMC 1- pierwotne surowce i mieszaniny

Składniki: diwodorofosforan amonu (nr CAS 7722-76-1), fosforan amonu (MAP) (nr CAS 7783-28-0), siarczan diamonu (nr CAS 7783-20-2), sól potasowa (nr CAS 7447-40-7)

PRZEZNACZENIE NAWOZU

NPK jest nawozem sztucznym przeznaczonym do nawożenia wszystkich roślin uprawowych wymagających nawożenia azotem, fosforem i potasem. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby. Charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością i jest szybko przyswajalny przez rośliny.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nawóz może być szkodliwy w przypadku połknięcia. W razie tego wypadku należy pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć oczy dużą ilością wody. Przy długotrwałych pracach manualnych z nawozem należy używać rękawic ochronnych, a w przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu.

MAGAZYNOWANIE

Nawóz należy przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w suchych budynkach magazynowych, chroniąc przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Przechowywać z dala od ciepła lub ognia, chemikaliów i materiałów łatwopalnych.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA- DAWKI w kg/ha*

zboża

rzepak

kukurydza

200-300

300-350

200-450

*dawki nawozu należy ustalić na podstawie potrzeb pokarmowych roślin, kategorii agronomicznej gleby i zawartości składników pokarmowych w glebie. Nawóz przeznaczony do stosowania wiosną lub jesienią, przedsiewnie lub pogłównie w zależności od obranej technologii uprawy.

PRODUCENT:

Agrochemia sp. z o.o.

ul. Zajezierze 9b, 82-400 Sztum

tel. +48 727 477 466

MASA NETTO: 500KG

Projekt i Wykonanie: Wysocki Wsparcie IT