Oferta

oferta

>>> Nawozy Rolnicze <<<

Najbardziej powszechne prawo agrotechniczne głosi, że wielkość plonów roślin zależy od składnika pokarmowego występującego w glebie w najmniejszej ilości. Szeroka i zróżnicowana oferta nawozów umożliwia rolnikom sprostanie wymogom tej zasady. Stosowanie nawozów produkowanych przez Grupę korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i wykorzystanie zasobów mineralnych i wody przez rośliny, dając tym samym lepszą efektywność przyrodniczą i ekonomiczną nawożenia.