NPK (Ca,S) 7-13-20 (+6,3+8) Mieszanina mechaniczna

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

TYP NAWOZU: PFC 1(C)(I)(A)(ii)

NPK (Ca,S) 7-13-20 (+6,3+8) Mieszanina mechaniczna

Deklarowana zawartość składników pokarmowych:

Azot (N) całkowity % (m/m)

7,00

Azot (N) w formie amonowej, % (m/m)

7,00

Tlenek Wapnia (CaO) całkowity, % (m/m)

9,00

Tlenek Wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

6,70

Pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)

13,00

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

12,50

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu, % (m/m)

13,00

Tlenek potasu (K2O) rozpuzsczalny w wodzie, % (m/m)

20,00

Tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)

20,00

Granulometria: 99% produktu ma postać granul o wymiarach 1,0-5,0 mm

Kategoria materiałów składowych: CMC 1- pierwotne surowce i mieszaniny  Składniki:

Superfosfaty ( CAS :8011-76-5 ), Superfosfaty potrójne ( CAS  65996-95-4 ), Tlenek magnezu  ( CAS 1309-48-4 ), Siarczan potasu ( CAS

7778-80-5 ) CMC 11: Produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE  Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

PRZEZNACZENIE NAWOZU

NPK jest nawozem sztucznym przeznaczonym do nawożenia wszystkich roślin uprawowych wymagających nawożenia azotem, fosforem i potasem. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby. Charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością i jest szybko przyswajalny przez rośliny.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Nawóz może być szkodliwy w przypadku połknięcia. W razie tego wypadku należy pilnie skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć oczy dużą ilością wody. Przy długotrwałych pracach manualnych z nawozem należy używać rękawic ochronnych, a w przypadku pylenia stosować środki ochrony dróg oddechowych i oczu.

MAGAZYNOWANIE

Nawóz należy przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w suchych budynkach magazynowych, chroniąc przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Przechowywać z dala od ciepła lub ognia, chemikaliów i materiałów łatwopalnych.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA w kg/ha*

zboża

rzepak

kukurydza

280-420

420-490

280-620

*dawki nawozu należy ustalić na podstawie potrzeb pokarmowych roślin, kategorii agronomicznej gleby i zawartości składników

pokarmowych w glebie. Nawóz przeznaczony do stosowania wiosną lub jesienią, przedsiewnie lub pogłównie w zależności od obranej technologii uprawy.

PRODUCENT:

Agrochemia sp. z o.o.

ul. Zajezierze 9b, 82-400 Sztum

tel. +48 727 477 466

MASA NETTO: 500KG

Projekt i Wykonanie: Wysocki Wsparcie IT